Zomernummer “Rondom het Leudal” no.170 is uit!

Het zomernummer 2018 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, is verschenen.

Wilhelmus Gijsen (Gieze-Wiel) 1902-1982, een Nunhems dorpsfiguur

De redactie heeft gezorgd voor een zeer gevarieerd nummer met diverse artikelen o.a. :
– Dr. Ben Koolen deed onderzoek naar burgemeester Geurts van Heythuysen, die in 1951 voor de taak stond het dorp na de oorlog weer op te bouwen van “een dorp op de hei” naar een centrumgemeente. In deel 1 beschrijft hij de tijd van 1950 tot 1962.
– Het Europees schutterstreffen, het EST, vindt in augustus 2018 in Neer plaats. Uit liefst 16 Europese landen komen ruim 20.000(!) schuttersvrienden naar het dorp aan de Maas. Peter van der Horst beschrijft de geschiedenis van dit unieke schutterstreffen.
– Op 10 mei 1940 was Piet Touw een van de eerste gesneuvelde Nederlandse militairen. Hij stierf bij het verdedigen van de spoorbrug in Buggenum. Via de familie zijn enkele unieke foto’s van zijn graf boven water gekomen. Eric Munnicks neemt de gebeurtenissen op die 10e mei 1940 in Buggenum onder de loep.
– Frits Criens haalt jeugdherinneringen op over het Leudal, de Litsberg en het “”prugele mèt die van Nunhem” wat uiteindelijk toch goed gekomen is.
– Pastoor Henk Passchier zaliger schreef een treffend in memoriam over Gieze-Wiel uit Nunhem, een echt dorpsfiguur. Als collectant in de kerk aarzelde hij niet om de schaal nogmaals aan te bieden als hij meende dat iemand te weinig had gegeven.
– Bij de herinrichting van de Haelensebeek werden op Overhaelen resten van de verloren gegane Vogelmolen gevonden. Marlien Janssens geeft een zeer lezenswaardige en gedetailleerde beschijving van deze vondst.
– Jacques Beelen ging schilderen bij de Leumolen en stuitte daar op onverwachte muzikale gasten.
– Thijs Zeelen beschrijft het weer in de lente van 2018, waarbij hij ook een interessante terugblik geeft op een noodweer in 1910, waarbij o.a. in Horn aanzienlijke schade werd aangericht.

Het geheel is weer verlucht met ruim 30 foto’s en illustraties.
Hebt u belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 17 euro met ingang van 2018 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis alle nummers, die in 2017 zijn verschenen.
U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

Scroll naar boven