Het herfstnummer 2020 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal,  is verschenen.

Ook nu weer kan de lezer genieten van een aantal gevarieerde artikelen o.a. :

  • Jo Wijnen neemt op zijn eigen humoristische wijze de bedevaarten uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw onder de loep o.a. de Gerardusbedevaart naar Wittem, de Stille omgang naar Amsterdam, de bedevaart naar de Kapel in ’t Zand in Roermond en de Servaasbedevaart naar Nunhem..
  • Wiel Klompen dook in de historie van het moordkruis op de Roggelse Heide. In een lijvig artikel worden de details uit het strafproces van deze vadermoord uit 1864 beschreven.
  • Jan Hocks staat stil bij de herdenkingsstenen voor Piet Vossen en “moder” Vossen, die in de buurt van de Spikkerhoeve zijn geplaatst. De Studiegroep Leudal heeft de stenen in eigendom en beheer gekregen.
  • Voorzitter Jan Hocks van de Studiegroep Leudal staat stil bij de verdiensten van Frits van Horne voor de Studiegroep. Hij is o.m. 40 jaar lid van de redactie, waarvan meer dan 25 jaar als voorzitter. Daarnaast is hij trekker van de werkgroep heemkunde, lid van de werkgroep WO-II, initiatiefnemer van Heemkundedag Leudal, schrijver van diverse artikelen etc. Hij is benoemd tot erelid van de Studiegroep Leudal.
  • Bert Heijnen interviewt de in Horn woonachtige maar uit Bosnië afkomstige amateurarcheologen Jusuf Verlasevic en zijn zoon Nico, die een van klooster Elisabeth in Nunhem afkomstige zegelring vonden en schonken aan het Leudalmuseum.
  • Gerard Ernst geeft een zeer lezenswaardige beschrijving van het Jakobskruiskruid als belangrijke voedselplant voor insecten.
  • Jan Hanssen duikt in de geschiedenis van Kasteel Nunhem, dat vanaf de dertiende eeuw diverse adellijke bewoners heeft gekend.
  • Thijs Zeelen vertelt over de warme en droge zomer van 2020 met een hittegolf van 18 dagen in augustus. In de weerhistorie bespreekt hij de zomer van 1980, toen in de twee helft van juli grote schade ontstond door de ongekende zomeroverstroming van de Maas.

Het geheel is  met ruim 35 foto’s en illustraties verlucht.

Hebt u belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 17 euro met ingang van 2020 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u bovendien gratis alle 4 nummers, die in 2019 zijn verschenen.

U kunt zich opgeven als abonnee per email via studiegroep.leudal@hetnet.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

 

Scroll naar boven