Het zomernummer 2016 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal,  is verschenen.

Zoals gebruikelijk  heeft de redactie gezorgd voor een zeer gevarieerd nummer met tal van artikelen o.a. :

– De uit Horn afkomstige 83-jarige Laur Caris vertelt op een zeer lezenswaardige wijze over zijn persoonlijke ervaringen als elfjarige bij de bevrijding van Horn en de daarna volgende langdurige frontperiode.

– Phlip Bossenbroek beschrijft de langjarige werkzaamheden voor Staatsbosbeheer van de bekende beheerder van het Leudal, Hans Levels, die na 28 jaar afscheid neemt.

–  \"1938De bekende Haelense amateur-historicus en landbouwer Petrus Schreurs (1848-1940) was bevriend met professor Eugène Dubois van landgoed De Bedelaar. Frits van Horne neemt ons mee naar een door Petrus Schreurs in de twintiger jaren van de vorige eeuw beschreven bezoek aan “de boschstreek De Bedelaar”.

– Voorzitter Jan Hocks van de Studiegroep Leudal is trots op de hoge onderscheiding -Ridder in de Orde van Oranje-Nassau- , die Phlip Bossenbroek op 26 april 2016 mocht ontvangen. Hij gaat in op de grote verdiensten van Philip voor het Leudal en de Studiegroep.

– In 1923 vond in Horn een uiterst merkwaardige voorverkiezing voor de gemeenteraad plaats, die de landelijke pers haalde. Adelin Remy heeft onderzoek gedaan naar deze vreemde gang van zaken.

– Gerrit van Heusden beschrijft in een treffend memoriam het leven van Sef Silvrants uit Neer, de bekende amateur-archeoloog, natuurkenner, jager en visser, die op 1 april jl. is overleden.

– In Kortom onder meer een verslag van de natuurgroep naar de St. Pietersberg en van de nieuwe tentoonstelling in het Leudalmuseum “Sporen van de Franse tijd”.

– Thijs Zeelen beschrijft het weer in de lente van 2015-2016, waarbij hij ook een interessante terugblik geeft op de weerhistorie in 1898, waarbij een alles verwoestend onweer het Leudal trof, gevolgd door een hittegolf. De hagelschade had zelfs gevolgen voor de viering van Koninginnedag op 31 augustus 1898.

\"162\"Het geheel is verlucht met ruim vijfentwintig foto’s en illustraties.

Hebt u belangstelling voor de historie van en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 15 euro met ingang van 2016 abonnee worden. Als welkomstgeschenk  ontvangt u gratis alle nummers, die in 2015 zijn verschenen.

U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

 

Scroll naar top