Het zomernummer 2015 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, is verschenen.
Ook nu weer heeft de redactie gezorgd voor een zeer gevarieerd nummer met tal van artikelen o.a. :
– Bramen plukken aan het Kloppeven. Een zeer lezenswaardige herinnering van Mart Graef aan Horn en de omgeving, waar hij in de zestiger jaren zijn jeugdjaren doorbracht.
– Op vergelijkbare wijze geeft Ton Lemaire een prachtige beschrijving van de bedrijvigheid bij het station in Baexem, waar zijn vader stationschef was van 1948 tot zijn pensionering in 1959.
– Onder de titel “Mossels en bruine ratten” verstrekt kenner bij uitstek Phlip Bossenbroek een heldere uitleg bij het mysterie van een grote hoeveelheid mossels, die hij in het Leudal tegenkwam.
– Stadsdichter Frits Criens neemt deze keer de molen “de Welvaart” in Horn onder zijn dichterlijke loep.
– Enkele korte artikelen over o.m. de voortgang van de restauratie van de St.Elisabethsmolen in Nunhem en een koninklijke onderscheiding voor Peter Terstappen.
– Een steenvindplaats bij “de Fransman” op Caluna in Heythuysen wordt door Dion Stoop op vakkundige wijze opnieuw bekeken.
Het geheel is verlucht met een dertigtal foto’s en illustraties.

Hebt u belangstelling voor de historie en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 15 euro met ingang van 2015 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis alle nummers, die in 2014 zijn verschenen.
U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

Scroll naar boven