Natuurvriendelijk bermbeheer is steeds belangrijker voor biodiversiteit, insecten, zoogdieren en vogels:

  • bloemen mogen bloeien en zaad zetten;
  • bijen vinden er nectar en stuifmeel;
  • dieren (o.a. hazelwormen en levendbarende hagedissen) vinden beschutting in de bermen en vinden er voedsel (insecten, bodemdieren);
  • er blijft voedsel staan voor rupsen van (grasland)vlinders;
  • vogels vinden er voedsel;
  • egels vinden ook genoeg voedsel in de bermen;
  • er is nestelruimte voor o.a. wilde bijen.

De Vlinderstichting heeft vijf kandidaten geselecteerd waarop tot 21 juni 2024 gestemd kan worden.
Een van de kandidaten is de gemeente Leudal.

De Vlinderstichting heeft de Gemeente Leudal geselecteerd omdat Leudal probeert steeds meer natuurvriendelijk bermbeheer toe te passen.
De gemeente werkt hierbij samen met IVN Roermond / Studiegroep Leudal.

De gemeente Leudal ziet steeds vaker dat inwoners, bedrijven en agrariërs gemeentelijke bermen royaal en wekelijks maaien bij woonhuizen en bedrijven. Vaak wordt de berm ook aan de overzijde van de weg gemaaid.
Dit is desastreus voor de flora en fauna in de bermen. De gemeente doet daarom ook regelmatig een oproep om de bermen te laten groeien in het belang van de biodiversiteit.

Het overzicht met de vijf kandidaten is via onderstaande link te zien. Daar kun je ook je stem uitbrengen.
https://www.vlinderstichting.nl/bermbeheerder/stempagina-bovenstebeste-bermbeheerder-2024

Meer informatie over het gemeentelijk maaibeleid kunnen jullie vinden op de website van de gemeente Leudal.  https://www.leudal.nl/maaien-van-bermen

Scroll naar boven