Op zaterdag 20 januari heeft Groen Hart Leudal een wandeling georganiseerd rond de Uffelse Beek te Grathem. Een vijftiental personen had zich voor deze wandeling aangemeld.

Er lag nog volop sneeuw en dat was voor deze wandeling een extra bonus. Twee weken geleden stond een groot deel van het beekdal nog onder water.  Tijdens de voorwandeling van de gidsenvan dienst was afgesproken dat er aandacht besteed zou worden aan zowel de natuur- als de cultuuraspecten.  In het begin was het koud, maar al gauw was er sprake van een weldadig zonnetje. Wandelen door de sneeuw is dan extra bijzonder.

Bij de start op het Kerkplein werd eerst het aanwezige kerkelijk erfgoed besproken. Tijdens een bezoek aan de binnenplaats van kasteel Groot Buggenum werd ingegaan op de historie van het kasteel en op hetgeen de voormalige kasteelheer Prof. Dr. H. Hentrich voor Grathem en voor de wederopbouw van het naoorlogse Duitsland heeft betekend. Omdat de populieren in de kasteeltuin waren gekandelaberd, “verticale euthanasie”, volgens de bomenspecialist binnen de groep gidsen, gaf deze ter plaatse een toelichting op de groei van bomen. Even verder bij de brug over de Uffelse Beek konden wij zien hoe de bever ter plaatse actief was geweest. Bij de brug is ook een omvangrijke beverburcht te zien. Er werd  over de bever verteld en omdat ter plaatse on de oeverwand van de beek ook holletjes van de ijsvogel te zien zijn, werden ook over deze vogel details uitgewisseld. Verder is aandacht besteed aan Kasteel Ten hove, De Grathemer molen, De Puinebrug, de stenen brokstukken afkomstig uit het Italiaanse Maiella bij Kapittelsbosch. Uiteraard is ook gesproken over de Uffelse Beek (de loop van de beek, normaliseren en weer terugbrengen van meanders, de splitsing in Haelense beek en Panheelderbeek). Onderweg lieten zich nog een zilverreiger, een aalscholver en enkele torenvalken zien. Dat is geluk!

Terug in het dorp wordt nog ingegaan op de veranderingen die zo’n dorp in de laatste vijftig jaar heeft doorgemaakt.  Bij terugkeer, na 2 uur  (oftewel 7463 stappen) was iedereen erg content. Een wandeling die in een ander seizoen beslist voor herhaling vatbaar is……..en dat gaan we doen.

…………………
…………………
…………………
Scroll naar boven