Het lentenummer 2019 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, is verschenen.

De lezer kan weer genieten van een aantal gevarieerde artikelen o.a. :
– In een uitgebreid artikel beschrijft de 84-jarige(!) Francine Hendrickx-Schrijnwerkers in fraaie bewoordingen de 100-jarige geschiedenis van 4 generaties Hendrickx op de Kasteelshof in Horn. Zij gaat in op de grote veranderingen in de agrarische wereld in die periode. – Gerrit van Heusden herdenkt in een treffend in memoriam zijn oude vriend en botanicus Jo Willems uit Bilthoven, die in de beginjaren van de Studiegroep erg actief was bij de inventarisatie van de plantenwereld in het Leudal en hierover meerdere artikelen in Rondom het Leudal heeft gepubliceerd
– Het waterbekken “De Lange Vlieter” tussen Beegden en Heel is een overwinterplek geworden voor diverse bijzondere vogelsoorten. Gerard Ernst verhaalt op duidelijke wijze het doel van dit waterbekken en beschrijft ook de bijzondere vogelsoorten. – Johan Moris, archivaris van de Belgische Provincie van de Salvatorianen, geeft een levensbeschrijving van Michel Rademakers(1865-1942) uit Roggel die als broeder Majella een groot deel van zijn leven doorbracht in het klooster van de Salvatorianen in het gehucht Het Lo bij Hamont in België. Zijn naam dook ook op in de film “Grensgevallen”van Peter Crins. – Thijs Zeelen beschrijft het weer in de afgelopen zonnige winter, waarbij het op 20 februari maar liefst 20 graden werd. En passant geeft hij ook een terugblik op de zeer koude winter van 1979, toen het in de eerste week van 1979 meer dan 15 graden vroor.
Het geheel is wederom verlucht met 35 foto’s en illustraties. Hebt u belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 17 euro met ingang van 2019 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis alle nummers, die in 2018 zijn verschenen. U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

Scroll naar boven