Nieuw in onze winkel: Molenkaart Limburg

Limburgse molens
Limburg staat bekend om zijn natuurschoon, de pittoreske dorpen van het mergelland, de historische dorpen en steden, de kastelen, de vele kerken, kruisen en kapellen. Dat deze provincie ook nog rijk is aan molens is minder bekend. Toch telt Limburg 83 complete molens en 90 restanten. Van de 83 complete molens zijn er 37 windmolens en 46 watermolens. Deze laatstgenoemde molens, waarvan de raderen of de turbines in beweging worden gebracht door stromend water, zijn in ons land zeldzaam. Het aantal lijkt groot, het is echter niet meer dan een klein restant van de 264 molens, die rond de vorige eeuwwisseling in de provincie in bedrijf waren.
Verschillende factoren hebben geleid tot het verdwijnen van de wind- en watermolens. Als eerste kwam er de concurrentie van de motormaalderijen in de eerste decennia van 20ste eeuw en daarna het verlies van niet minder dan 40 windmolens in Midden- en Noord Limburg gedurende de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte gaf de ontwikkeling van de gemengde boerenbedrijven tot grootschalige landbouwbedrijven een vermindering van de vraag naar de diensten van de plaatselijke molens. De nog bestaande molens zijn behouden gebleven dankzij de inspanningen van betrokken eigenaren, molenaars, gemeentebesturen, plaatselijke en regionale molenstichtingen, landschapsorganisaties, vereniging De Hollandsche Molen en de Molenstichting Limburg. De meeste molens worden bediend door vrijwillige molenaars en nog een klein aantal door beroepsmolenaars.
De molenkaart is te koop voor € 2,00.
Voor meer informatie over de Limburgse molens kun je terecht bij de Molenstichting Limburg, info@limburgsemolens.nl; bezoek ook de website www.limburgsemolens.nl.
Scroll naar boven