Het lentenummer 2017 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal is verschenen.

Leveroy \"\"

Zoals gebruikelijk heeft de redactie gezorgd voor een zeer gevarieerd nummer met tal van artikelen o.a. :

–   Dr. Ben Koolen heeft intensief onderzoek gedaan naar de achtergrond en het functioneren van NSB-burgemeesters, die in de oorlogsjaren in veel Leudaldorpen de plaats innamen van burgemeesters, die weigerden met maatregelen van de bezetter in te stemmen.  In het eerste deel beschrijft hij de dorpen Neer, Haelen, Nunhem, Buggenum, Baexem en Grathem.

–   Jan Keunen geeft tekst en uitleg over korstmossen, die ook in het Leudal veel voorkomen.

–   Peter Eenhuistra verhaalt over bijzondere waarnemingen, die hij tijdens een excursie in het Leudal deed. Het betreft de zeldzame sluipwesp en drie zeldzame paddenstoelen.

–   Het hoofdaltaar van Heythuysen, toegewijd aan de drie heiligen van St. Odilienberg, en de relikwieën hiervan worden uitvoerig beschreven door Jacques Beelen.

–   Math Raemaekers was in 1990 op bezoek bij Sjaak Vossen in Roggel. Hij tekent het verhaal op van een overval, die in juli 1944 plaats vond en waarbij ook met dakpannen werd gegooid.

–  Gerrit van Heusden haalt de verdiensten voor de Studiegroep en het tijdschrift aan van de eind januari overleden Ton Terstappen uit Haelen.

–  De parochie Leveroy bestaat dit jaar 400 jaar, reden voor Johan Slabbers om een korte terugblik over de historie te maken.

–  Thijs Zeelen beschrijft het weer in de winter van 2016–2016, waarbij hij ook een interessante terugblik geeft op de zeer koude oorlogswinter van 1942, toen zelfs de Maas dichtvroor. Hierin fraaie opnames van de rijksweg Horn-Roermond en de Maas in Kessel.

Het geheel is verlucht met ruim dertig foto\’s en illustraties.

Hebt u belangstelling voor de historie van en de natuur in het Leudalgebied dan kunt u voor slechts 15 euro met ingang van 2017 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis alle nummers, die in 2016 zijn verschenen.

U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

Scroll naar top