Studiegroep Leudal

In 1971 is de Studiegroep Leudal ontstaan als beweging tegen de plannen om van het Leudalgebied een grootschalig, toeristisch pretpark te maken.

De Studiegroep zet zich in voor het behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving.

Naast natuurstudie en bescherming van het Leudal richt de Studiegroep haar activiteiten ook op heemkunde en archeologie.
De Studiegroep is uitgever van het kwartaalblad Rondom het Leudal.

Daarnaast is de Studiegroep opgedeeld in verschillende werkgroepen waar u zich bij kunt aansluiten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.studiegroepleudal.nl