Vacatures

Er zijn momenteel vacatures bij het bezoekerscentrum voor de volgende functies: 

Gastvrouw / -heer

Schoolgids / jeugdgids

Leudalgids

Medewerker PR / communicatie / marketing

Kennismaking:

Zondag 21 september vindt een open dag plaats, waar iedereen kennis kan maken met de verschillende activiteiten van het bezoekerscentrum.

Op maandag 29 september vindt om 20.00 u. voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst plaats over de vrijwilligersfuncties en de opleiding. U kunt u nu al voor deze bijeenkomst aanmelden via bezoekerscentrumleudal@leudal.nl of 0475 497010.

Functieomschrijving gastheer/-vrouw (baliemedewerker)

Werkzaamheden:

 • Verwelkomen gasten (scholen/bezoekers) van het Bezoekerscentrum en het streekmuseum
 • (Toeristische) informatie verstrekking aan bezoekers
 • Receptiewerkzaamheden, telefoon
 • Winkelverkoop
 • Lichte administratieve en schoonmaakwerkzaamheden
 • Verzorgen koffie/thee voor gidsen/medevrijwilligers, medewerkers

Werktijden/frequentie:

Bezoekerscentrum Leudal is van 1 april t/m 1 november geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur en zaterdag / zondag van 13.00-17.00 uur; de overige maanden van dinsdag t/m zondag van 12.00 – 16.00 uur

De gastvrouw/gastheer werkt “zomers” in blokken van 10:00-13:00 of 13.00 – 17.00 uur en ’s winters van 12.00 – 16.00 uur

Men kan zelf de frequentie en voorkeursdagen aangeven. Aangezien de zon- en feestdagen en vakanties de drukste tijden zijn, hebben die voorkeur bij het inzetten van baliemedewerkers. De gastvrouw/gastheer dient dan ook bereid te zijn op dat soort dagen te werken.

Frequentie baliedienst is bij voorkeur tenminste 1 dagdeel per week

Locatie van werkzaamheden:

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58

6081 NP Haelen

Wat verwacht BCL van de baliemedewerker:

 • Klantvriendelijkheid, representatief zijn
 • Flexibel inzetbaar
 • Samenwerking in een team van vrijwilligers
 • Enige ervaring met baliewerk
 • Brede interesse en positieve houding t.a.v. werk en doelstellingen van Bezoekerscentrum Leudal.

Wat kunt u van de organisatie verwachten:

 • Interne opleiding en begeleiding door ervaren collega’s
 • Duidelijke informatie over de te verwachten werkzaamheden
 • Benodigde materialen
 • Beschikbare werkplek en ruimte
 • Vrijwilligersverzekering
 • Reiskostenvergoeding
 • Regelmatig overleg met andere baliemedewerkers (tenminste 2 x per jaar)

Functieomschrijving schoolgids / jeugdgids

Werkzaamheden:

 • begeleiden van excursies van groepjes kinderen in de basisschool-leeftijd; hen natuur laten beleven
 • gastlessen geven op scholen voor primair onderwijs
 • inhoud samenstellen en begeleiden van kinderfeestjes in het Leudal
 • BSA activiteiten begeleiden, met natuur als onderwerp.

Werktijden/frequentie:

 • In overleg
 • Ca 1x per week in voor- en najaar.
 • Duur per keer: ca 3 uur met 1/2 uur- 1 uur voorbereiding, afhankelijk van de activiteit.

Plaats van de werkzaamheden:

 • het natuurgebied Leudal in de omgeving van het BCL
 • scholen die de gastlessen aanvragen

Gewenste kennis en vaardigheden (te verkrijgen via de opleiding school/jeugdgids):

 • Excursie- en natuurbelevingtechnieken en daarbij behorende communicatieve vaardigheden.
 • Basiskennis van het gebied waar excursies plaats vinden op gebied van geologie, archeologie, flora en fauna, beheer, erfgoed en heemkunde.

Wat kunt u van de organisatie verwachten:

 • Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • (Na)scholing op gebied van excursietechnieken en communicatie met groepen, natuur(beleving), milieu en duurzaamheid, streekgeschiedenis en erfgoed.
 • Interne opleiding en begeleiding door ervaren collega’s
 • Benodigde materialen
 • In het Centrum zijn boeken en NME materialen beschikbaar. Als gids kunt U hiervan gebruik maken.
 • Sociale contacten met een enthousiaste groep medevrijwilligers.
 • Vrijwilligersverzekering
 • Reiskostenvergoeding
 • Regelmatig overleg met andere Leudalgidsen.

Wat verwacht BCL van de school/jeugdgids:

 • Affiniteit met kinderen in basisschoolleeftijd en interesse voor de natuur.
 • Klantvriendelijk, representatief
 • Flexibel inzetbaar
 • Samenwerking in een team van vrijwilligers
 • Brede interesse en positieve houding t.a.v. werk en doelstellingen van Bezoekerscentrum Leudal.

Functieomschrijving Leudalgids

Werkzaamheden:

 • Begeleiden van wandelexcursies in het Leudalgebied en nabije omgeving met aandacht voor natuur en erfgoed, los of als onderdeel van een arrangement, bijv. in combinatie met horeca.
 • Het voorbereiden en uitzetten van de excursieroutes.
 • Op juiste wijze ontvangen en afscheid nemen van (excursie-)groepen als ambassadeur van bezoekerscentrum Leudal.
 • Innen van excursievergoeding.

Werktijden/frequentie:

 • Minimaal 3 tot 4 maal per jaar begeleiden van een excursie, zowel in het weekend als door de week.
 • Duur excursie 1 tot 2,5 uur.

Plaats van de werkzaamheden:

De volgende gebieden behoren tot het werkgebied van de excursiebegeleider:

 • Natuurgebied het Leudal, inclusief Mussenhoek,
 • Landgoed De Bedelaar (beperkt toegang),
 • Op speciaal verzoek of op eigen initiatief kunnen ook elders wandelingen georganiseerd worden bv. in:
  • Natuurgebied Exaten
  • Natuurgebied Beegderheide.

Gewenste kennis en vaardigheden (te verkrijgen via de opleiding excursiebegeleider):

 • Excursie- en natuurbelevingtechnieken en daarbij behorende communicatieve vaardigheden.
 • Basiskennis van het gebied waar excursies plaats vinden op gebied van geologie, archeologie, flora en fauna, beheer, erfgoed en heemkunde.

Wat kunt u van de organisatie verwachten:

 • Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • (Na)scholing op gebied van excursietechnieken en communicatie met groepen, natuur(beleving), milieu en duurzaamheid, streekgeschiedenis en erfgoed.
 • Interne opleiding en begeleiding door ervaren collega’s
 • Benodigde materialen
 • In het Centrum zijn boeken en NME materialen beschikbaar. Als gids kunt U hiervan gebruik maken.
 • Sociale contacten met een enthousiaste groep mensen.
 • Vrijwilligersverzekering
 • Reiskostenvergoeding
 • Regelmatig overleg met andere Leudalgidsen

Wat verwacht BCL van de Leudalgids:

 • Klantvriendelijk, representatief
 • Flexibel inzetbaar
 • Samenwerking in een team van vrijwilligers
 • Brede interesse en positieve houding t.a.v. werk en doelstellingen van Bezoekerscentrum Leudal.

Functieomschrijving medewerker PR / communicatie / marketing

Werkzaamheden:

 • Opstellen en verspreiden van persberichten.
 • Contact met lokale en regionale media
 • Ontwikkelen/uitvoeren van een plan van aanpak omtrent social media/web 2.0
 • Ontwikkelen, vormgeven en verspreiden van digitale nieuwsbrief.
 • Ontwikkelen van aanvullende offline grafische communicatie uitingen (posters/flyers).

Werktijden/frequentie:

 • Werktijden in overleg.
 • Minimaal 4 uur per week.

Plaats van de werkzaamheden:

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58

6081 NP Haelen

Gewenste kennis en vaardigheden:

 • HBO/WO niveau (Communicatie/Multimedia/Cultuur).
 • Kennis en vaardigheden tav inzet van nieuwe media binnen de organisatie.
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen tav communicatie.
 • Goede beheersing Nederlandse taal, Engels is pre.
 • Ervaring met een website/CMS/systeem, social media en blogs.
 • Zelfstandig dan wel in teamverband kunnen werken.

Wat kunt u van de organisatie verwachten:

 • Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Beschikbare werkplek en ruimte
 • Sociale contacten met een enthousiaste groep mensen.
 • Vrijwilligersverzekering
 • Reiskostenvergoeding

Wat verwacht BCL van de PR medewerker:

 • Affiniteit met natuur & milieu.
 • Klantvriendelijk, representatief
 • Flexibel inzetbaar
 • Samenwerking in een team van vrijwilligers
 • Brede interesse en positieve houding t.a.v. werk en doelstellingen van Bezoekerscentrum Leudal.