Schoolactiviteiten

Onder het motto “de natuur als leslokaal” wordt voor het Primair en Speciaal Onderwijs het volgende aangeboden:

 • Het Kabouterpad (voor kleutergroep 1 en 2 en speciaal onderwijs)
 • Excursies in de herfst en lente (voor groep 3 t/m 7 en speciaal onderwijs)
 • Bijen (voor groep 4/5 en 7/8 en speciaal onderwijs)
 • Wonderweb (voor groep 5 en 6 en speciaal onderwijs)
 • Tevens winterlessen over bijen en vlinders.

Ten aanzien van Duurzaamheideducatie worden de volgende lessenseries aangeboden:

 • Sarah’s Wereld
 • Sarah op school
 • Bij Sarah thuis

Het thema biodiversiteit (soorten rijkdom) komt met de les Wonderweb aan bod.

Onder de noemer Erfgoededucatie worden de volgende projecten aangeboden:

 • Gastles WO II in het Leudal en omstreken.
 • Excursie bij museum boerderij de Leimskoel in Roggel.
 • Excursie bij de Friedesse molen in Neer.

Op dit moment vindt zowel bij het Primair- als bij het Voortgezet onderwijs onderzoeken plaats naar de behoefte aan educatie projecten op het gebied van:
NME-, Erfgoed- en Duurzaamheideducatie.

Klik op onderstaande link om het 
"Activiteitenaanbod educatie primair onderwijs 2012 - 2013"  te downloaden:

download nu...